Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne

 

Nasz gabinet należy do Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego od samego początku. Jest nam niezmiernie miło uczestniczyć w corocznych zjazdach, aby pogłębiać wiedzę trychologiczną dla Naszych Klientów.

Głównymi celami naszego Stowarzyszenia jest:

  •  rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia
  •  kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków
  •  tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych
  •  prace związane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowego zawodu
  •  udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia
  •  reprezentowanie stowarzyszenia
  •  prowadzenie działalności medialnej i popularyzatorskiej

Serdecznie zapraszamy!